Skip to main content

Pro Politiky

Vítejte na Volební lavičce. Zde můžete jako kandidáti/kandidátky komunálních voleb vyhlášených na 5. a 6. října 2018 přehledně a bezplatně představit svůj volební program a názory.

Jak Volební lavička funguje?

Je to jednoduché. Volič napíše název své obce a Volební lavička mu zobrazí informace o jednotlivých kandidujících. Každé volební číslo (politická strana či hnutí) může představit svůj program a jednoho vybraného kandidujícího. Ideálně by to měl/a být kandidát/ka na starost(k)u v dané obci.

Zde si můžete prohlédnout ukázku srovnávače pro fiktivní obec Lavičkov.

Pro přehlednost jsou informace rozděleny do následujících čtyř kategorií:

  • Co chceme prosadit. V této části můžete voliče informovat o důležitých oblastech vašeho volebního programu: o vzdělání, dopravě, dani z nemovitosti, participativním rozpočtu, investičních prioritách, zadluženosti obce, komunikaci s občany a nové výstavbě.
  • Zkušenosti. V této sekci můžete uvést více o své kvalifikaci, vzdělání, pracovních zkušenostech a předchozí práci pro obec.
  • Světonázor. Zde můžete voličům představit své obecnější názory na začlenění České republiky do mezinárodních uskupení, největší hrozby, kterým podle vás čelíme, a příležitosti, které můžeme využít. Také zde můžete uvést své životní motto.
  • Vesele i smutně ze života. V této sekci můžete dát voličům nahlédnout do svého běžného života. Můžete s nimi sdílet fotografie, nejsilnější příběh ze své obce, oblíbené vtipy či doporučit film nebo knihu, které vás zaujaly.

Podmínky jsou pro všechny kandidáty a kandidátky stejné. Po otevření stránky se voličům zobrazí tři náhodně vybrané strany/hnutí. Sami si potom mohou vybrat tři, které je nejvíce zajímají, a informace o nich si přehledně zobrazit. Na mobilním telefonu se zobrazují pouze dvě strany/hnutí.

Jak zařídit přístup do Volební lavičky a vyplnit informace?

Webová stránka je bezplatná. Každé volební číslo (politická strana/hnutí) může být na Volební lavičce zastoupeno pouze jedním zástupcem, který musí být uveden na kandidátní listině. Zpravidla to je jednička na kandidátce, tj. kandidát/ka hnutí/strany na starost(k)u v dané obci. Pokud máte zájem představit svůj program a názory na Volební lavičce, napište nám, prosím, email na adresu registrace@volebnilavicka.cz.

V emailu prosím uveďte (i) své jméno a příjmení, (ii) číslo kandidátní listiny a název politické strany/hnutí, které zastupujete, (iii) název obce, v níž kandidujete, (iv) svůj telefonní kontakt pro budoucí komunikaci.

Abychom si byli jisti, že komunikujeme se zástupcem kandidátky, je třeba před otevřením účtu ověřit vaši identitu. To lze učinit třemi způsoby: (i) potvrzením vaší totožnosti z centrály vaší organizace. (ii) zasláním zprávy z déle než tři měsíce aktivního profilu na sociálních sítích (například z Facebooku či LinkedInu), který je založen na shodné jméno jako jméno kandidáta/kandidátky nebo (iii) prokázáním se identifikačním průkazem (osobně, nebo zasláním kopie).

Po ukončení registrace a ověření identity vám bude vytvořen účet na Volební lavičce. Ten bude automaticky přiřazen k vaší politické straně/hnutí. Do účtu se dostanete pomocí hyperlinku, který bude zaslán na váš email.

V jednoduchém rozhraní pak budete moci vyplnit informace, které budou zveřejněny na Volební lavičce. Návod, jak postupovat, bude dostupný přímo ve vašem účtu.

Volební lavička má za cíl v přehledné formě zprostředkovat názory politiků a političek. Tým Volební lavičky, stejně tak i instituce, jež projekt financují či jinak podporují, nenesou žádnou odpovědnost za pravdivost či věcnou správnost informací poskytnutých kandidáty a kandidátkami na Volební lavičce. Text upravíme pouze v případě, pokud by obsahoval vulgarismy či nenávistné výroky.

Jaký je časový harmonogram Volební lavičky?

Registrace a zakládání účtů bude probíhat zhruba od poloviny srpna. Okamžitě po založení účtu je také možné začít vyplňovat informace ve vašem profilu. Volební lavička ožije 13. září, kdy začne zobrazovat informace poskytnuté vámi a dalšími komunálními politiky.

Pokud svůj profil vyplníte do 12.9. (do půlnoci), bude na Volební lavičce zveřejněn 13.9. a budete mít později možnost ho jednou upravit. Profil můžete vyplnit i později než 12.9., ale pak se zobrazí nejdříve 18.9. a po jeho schválení a odeslání ho již nebudete moci dále upravovat.

Volby se konají 5. a 6. října 2018.

Hodně úspěchů vám přeje tým Volební lavičky.

Jaké má Volební lavička pokrytí?

Naším cílem je, aby se na Volební lavičce setkávalo co nejvíce komunálních politiků a voličů.

Možnost zapojit se do projektu dostalo několik tisíc kandidátů. Oslovili jsme všechny, na něž jsme našli kontakt na internetu a na něž nám na naši žádost poslala kontakt krajská zastupitelstva parlamentních stran. Také jsme požádali obecní úřady o přeposlání nabídky služeb Volební lavičky všem hnutím kandidujícím v komunálních volbách.

Pokud kandidujete v komunálních volbách a informace o Volební lavičce se k vám nedostala ani jednou z těchto cest, neváhejte nám napsat na adresu registrace@volebnilavicka.cz.

Volební lavička obsahuje informace o všech volbách do magistrátů a o obcích, v nichž žije více než 60 % voličů. Z kapacitních důvodů nejsme bohužel schopni tuto službu poskytnout ve všech obcích. Politickým kandidátům z těchto obcí se omlouváme.